Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Wydział Organizacyjny

Transkrypcja na język migowy

Naczelnik Wydziału – Dorota Suszyńska

tel. 76 72 82 809

pokój 114 (I piętro)

Beata Niemczyk

tel. 76 72 82 815 fax 76 72 82 932

pokój 115  (I piętro)

Ewelina Stachowiak

 tel. 76 72 82 830

pokój 115 (I piętro)

e-mail: or@powiat.glogow.pl

sprawy:

- sprowadzanie zwłok z zagranicy,

- staże, praktyki zawodowe,

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków (urny z prochami) z zagranicy

  2. Pełnomocnictwo w przypadku kiedy wnioskodawcą nie jest osoba uprawniona.

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów