Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z KONIECZNOŚCIĄ WZMOCNIENIA OCHRONY PRZED KORONAWIRUSEM

WYKAZ KONTAKTÓW

Wydział Ochrony Środowiska

Transkrypcja na język migowy

p.o. Naczelnika Wydziału - Dorota Chwałek
tel. 76 72 82 836.

pokój 306 i 307/1 (III piętro) - tel 76 72 82 836 oraz 76 72 82 837
 • wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej
 
pokój 306 (III piętro) - tel. 76 72 82 837
 • załatwianie spraw z zakresu gospodarki odpadami
 • załatwianie spraw z zakresu geologii
 

pokój 305 (III piętro) - tel 76 72 82 812

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
 • wydawanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza
 • rejestracja zwierząt - gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

zobacz karty usług Wydziału Ochrony Środowiska BIP

adres email: os@powiat.glogow.pl

fax. 76 72 82 919

Opłaty skarbowe uiszcza się:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Głogowie (II piętro) czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.00 (przerwa 11.00-11.15),
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Rynek 10, 67-200 Głogów:
  60 2030 0045 1110 0000 0192 9810 Bank BGŻ w Głogowie Plac Jana z Głogowa 2.

 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 pobierz dokument

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 pobierz dokument

 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 - 2016 pobierz dokument

 

"Wyznaczenie zasięgu terytorialnego zanieczyszczenia gleb na obszarach użytkowanych rolniczo na terenie Powiatu Głogowskiego" - wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Powiatu Głogowskiego przez Główny Instytut Górnictwa Zakład Monitoringu Środowiska w Katowicach.

Pobierz opracowanie

Pobierz załączniki

Pobierz mapy

Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego za lata 2017-2018

Pobierz raport w formacie PDF

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów