Wydział Komunikacji

Transkrypcja na język migowy

Starostwo Powiatowe w Głogowie

Wydział Komunikacji
ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogów
email: kd@powiat.glogow.pl

Godziny  przyjmowania  interesantów:
poniedziałek, środa, piątek 8:00 – 14:30
wtorek, czwartek  7.40 – 15:10
rejestracja pojazdów, poniedziałek – piątek 7.40 – 15:10

UMAWIANIE WIZYT PRZEZ INTERNET:

https://komunikacja.powiat.glogow.pl

Krzysztof  Milczarz  –  Naczelnik  Wydziału
Telefon:  76 72 82 842
pokój  117  (I piętro)

Urszula Karpińska - inspektor

Tomasz Kumczyk - inspektor
tel. 76 72 82 880
pokój 116 (I piętro), 

 • wydawanie licencji na krajowy transport osób i rzeczy,
 • wydawania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,
 • wydawanie zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne,
 • wydawanie zezwoleń na regularny i specjalny transport osób,
 • prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców,
 • prowadzenie rejestru stacji kontroli pojazdów i diagnostów,


Bogusława  Żybura  –  inspektor
Magdalena  Szumińska   –  inspektor
Anna  Powałowska –  Kuczak  –  inspektor

pokój  121 (I piętro), stanowiska 2-5,
tel.  76 72 82 841, 76 72 82 862,

 • rejestracja pojazdów
 • rejestracja czasowa

Małgorzata  Gwizdowska  –  inspektor
Anna Can – inspektor

Martyna Zapalska – podinspektor
pokój 123 (I piętro), stanowiska 8 - 10 
tel. 76 72 82 821, 76 72 80 904, 76 72 82 902

 • wydawanie i wymiana praw jazdy
 • profil kandydata na kierowcę, profil kierowcy zawodowego
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy
 • wydawanie karty kwalifikacji kierowcy
 • wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 • prowadzenie ewidencji instruktorów - stanowisko nr 8.

 

Agnieszka  Kania  -  inspektor

Ewelina Kacprzak  -  podinspektor

pokój  123  (I piętro), stanowiska 6 - 7
tel.  76 72 82 901, 76 72 82 902

 • odbiór dowodów rejestracyjnych,
 • adnotacje w dowodzie rejestracyjnym ( HAK, GAZ, L, TAXI, ZASTAW, VAT )
 • zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu,
 • wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsc na kolejne wpisy badania technicznego,
 • wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego
 • wyrejestrowanie pojazdu ( demontaż, kradzież, wywóz za granicę…)
 • zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
 • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu i umieszczeniu tabliczki znamionowej zastępczej

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów