Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

W związku z obecną sytuacją w kraju i rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (Covid-19) zachęcamy mieszkańców powiatu głogowskiego do załatwiania spraw urzędowych przez internet - https://peug-glogow.geoportal2.pl .

Wystarczy zarejestrować się on-line, składać wnioski oraz odbierać gotowe dokumenty (mapy ewidencyjne, zasadnicze, wypisy, wyrysy oraz inne dokumenty geodezyjne). I to wszystko bez wychodzenia z domu.

W razie ewentualnych pytań:

- tel. 767272580;

- e-mail podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

 

Adres:

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21
67-200 Głogów
(1 piętro budynku Starostwa)
e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

peug

 

Konto: 

Bank Spółdzielczy w Głogowie 87 8646 0008 0000 0028 8453 0002 

Biuletyn Informacji Publicznej: https://podgikglogow.bip.gov.pl

PODGiK Głogów posiada konto na EPUAP2

adres skrzynki EPUAP:
/PODGiKGlogow/skrytka

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 1. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 2. Udzielanie informacji o posiadanym zasobie geod-kartograf, sposobie jego wykorzystania i udostępniania
 3. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i koordynowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych
 4. Udostępnianie danych z zasobu geodezyjno-kartograficznego
 5. Kontrola opracowań geodezyjnych (operatów) przyjmowanych do zasobu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, instrukcjami technicznymi oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 6. Ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu, ich modernizacja i bieżąca aktualizacja
 7. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 8. Wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 9. Modernizacja i bieżąca aktualizacja informacji statystycznych dotyczących zasobu geodezyjno-kartograficznego
 10. Wyłączanie dokumentów z zasobu, współpraca w tym zakresie z archiwum państwowym
 11. Tworzenie i aktualizacja kopii zabezpieczających zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 12. Koordynowanie dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 13. Współpraca z upoważnionymi przedstawicielami właścicieli lub zarządców sieci uzbrojenia terenu i dróg
 14. Udostępnianie uzgodnionej dokumentacji projektowej osobom mającym w tym interes prawny, geodetom i projektantom
 15. Ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów dotyczących uzgodnionych projektów

Kontakt i załatwianie spraw w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

adres e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl
tel. / fax. 76 72 72 580

Dyrektor - pokój 109:
Aleksandra Lewandowska
tel. 76 72 72 588
e-mail: a_l@podgikglogow.com.pl

Księgowość i kadry -  pokój 110:
tel. 76 72 72 587
tel. kom. 515 158 697 
e-mail: grazyna_kizuk@podgikglogow.com.pl

Koordynacja dokumentacji projektowej - pokój 110:
Aleksandra Lewandowska:
tel. 76 72 72 588
e-mail: a_l@podgikglogow.com.pl

Sprawy techniczne dotyczące dokumentacji projektowej - pokój 110:
tel. 76 72 72 589
tel. kom. 515 158 697
e-mail: koordynacja@podgikglogow.com.pl

Ewidencja Gruntów i Budynków (kataster nieruchomości) - pokój 128:
tel. 76 72 72 581 / 76 72 72 586
e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

Mapa numeryczna - pokój 127:
tel. 76 72 72 584
e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego geodetom i firmom geodezyjnym - pokój 125:
tel. 76 72 72 585
tel. kom. 515 158 738

Kontrola operatów:
tel. 76 72 72 582
tel. kom. 515 158 738

Obsługa interesantów (wnioski, wyrysy, wypisy, mapy do celów opiniodawczych itp.) - pokój 124:
tel. 76 72 72 580
tel. kom. 515 158 738
e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

Informatyk - pokój 127:
tel. 76 72 72 583
e-mail:  informatyk@podgikglogow.com.pl


Wnioski i dokumenty do pobrania (kliknij by pobrać):

Oświadczenie do umowy dzierżawy

Wniosek o założenie konta w serwisie PEUG

Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Oświadczenie dla projektanta
Zgłoszenie zmian danych


Interes-prawny-projektanta
Arkusz danych ewidencyjnych budynków - przykładowy druk 1
Arkusz danych ewidencyjnych budynków - przykładowy druk 2
Arkusz danych ewidencyjnych budynków - przykładowy druk 3
Arkusz danych ewidencyjnych budynków - przykładowy druk 4
uszczegolowienie_wniosku_o_udost_bdsog_formularz_P6
Uszczegółowienie_wniosku_o_udost_formularz_P2
Uszczegółowienie_wniosku_o_udost_mapy_formularz_P3
Uszczegółowienie_wniosku_o_udost_rejcen_formularz_P4
Uszczegółowienie_wniosku_o_udost_zb_danych_bazy_egib_f
Wzór_licencji_okresląjacej_zakres_upr._licencjobiorcy
Wniosek_o_uwierzytelnienie_dokumentów
Wniosek_o_uwierzytelnienie_dokumentów
Wzór_licencji
Zawiadomienie_o_wykonaniu_zgłoszonych_prac_geodezyjnych
Zawiadomienie_o_wykonaniu_zgłoszonych_prac_geodezyjnych
Zgłoszenie_prac_kartograficznych_-_formularz_ZK
Zgłoszenie_prac_kartograficznych_-_formularz_ZK
Zgłoszenie prac geodezyjnch
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
wniosek o udostepnienie materialow powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

GESUT tabela pomocnicza

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów