Edukacja

Szkoły i placówki prowadzone przez powiat głogowski:

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

tel. 76 834 21 38

e-mail: sekretariat@lo1glogow.pl

strona internetowa: www.lo1glogow.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie

tel. 76 728 65 30

e-mail: 2loglo@wp.pl

strona internetowa: www.lo2.pl

Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

tel. 76 833 20 48

e-mail: zswyzykowskiego@wp.pl

strona internetowa: www.zsw.glogow.pl

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

tel. 76 833 96 34

e-mail: zszoi.glogow@wp.pl

strona internetowa: www.zszoi.com.pl

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie

tel. 76 834 18 53

e-mail: szkola@zszglogow.pl

strona internetowa: www.mechanikglogow.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

tel. 76 833 24 02

e-mail: zseglogow@zse.glogow.pl

strona internetowa: www.zse.glogow.pl

Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

tel. 76 727 71 21

e-mail: zssib@zssglogow.hg.pl

strona internetowa: www.zssglogow.hg.pl

Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie

tel. 76 833 38 57

e-mail: rolglogow@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.przyrodnicza.glogow.pl

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie

tel. 76 831 39 90

e-mail: zpsw.glogow@wp.pl

strona internetowa: www.zpsw.glogow.org

Głogowskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie

tel. 76 833 40 18

e-mail: centrum@cez.glogow.pl

strona internetowa: www.cez.glogow.pl

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

tel. 76 833 32 93

e-mail: sekretariat@pcpppidn.eu

strona internetowa: www.pcpppidn.eu

 

Powiat Głogowski jest organem wpisowym dla szkół i placówek niepublicznych, których wykazy znajdują się na Stronie BIP Wydziału

 

Ważne linki:

Ministerstwo Edukacji i Nauki: www.men.gov.pl
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:www.kuratorium.wroclaw.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu:www.oke.wroc.pl

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów