Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Jednostki Organizacyjne - wstęp

W celu wykonywania zadań powiat tworzy jednostki organizacyjne

Wymienione jednostki są jednostkami budżetowymi, są to takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu powiatu.

Jednostki organizacyjne tworzy i likwiduje Rada Powiatu. Działalność powiatowych jednostek organizacyjnych nadzoruje bezpośrednio Zarząd Powiatu.

Działalność Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka  nadzoruje Zarząd Powiatu poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów