Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Sekretariat Starostwa

Sekretariat Starostwa znajduje sie na I piętrze budynku (pokój 103)

-pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.30

Kontakt: tel. 76 7282801, fax 76 72 82 817,

adres elektroniczny: starostwo@powiat.glogow.pl

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów