Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Erasmus+ rekrutacja uczestników/ uczestniczek

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK

DO PROJEKTU PN. „NAUKA W POLSCE+PRAKTYKA W NIEMCZECH =SUKCES ZAWODOWY UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO” 

PROWADZONA JEST OD DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2018 DO DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017

 

 Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic technikum i zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia - szkół prowadzonych przez Powiat Głogowski. W ramach projektu realizowane będą zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów kształcących się w zawodach wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech=Sukces Zawodowy Uczniów Szkół Powiatu Głogowskiego”


Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie następujących szkół:                                                                  

- Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

- Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie

- Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie

- Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie

- Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie

Zasady naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech=Sukces Zawodowy Uczniów Szkół Powiatu Głogowskiego”. Dokumenty dostępne są na stronie www.powiat.glogow.pl oraz na stronach internetowych w/w szkół.

Udzielane wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna i jest finansowany przez Unię Europejską.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji [PDF - 3.00 MB]

Aneks do regulaminu [PDF - 1.37 MB]

Formularz zgłoszeniowy [PDF - 199 KB]

Oświadczenie [PDF - 162 KB]

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów