Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

KOMUNIKAT

Wznowienie bezpośredniej obsługi klienta w Starostwie Powiatowym w Głogowie

Od dnia 15 czerwca 2020 r. decyzją Starosty Głogowskiego wznowiona zostanie bezpośrednia obsługa klientów urzędu.

Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obsługa klienta odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,
z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Mieszkańcy powiatu nadal mają możliwość załatwiania spraw:

  • telefonicznie
  • drogą elektroniczną
  • poprzez platformę ePUAP
  • za pośrednictwem korespondencji pocztowej

Kasa czynna w godzinach od 8.00 – 15.00  

Informuję, że od dnia 10 czerwca 2020 r. ponownie uruchomiony zostanie elektroniczny system umawiania wizyt w Wydziale Komunikacji.

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.powiat.glogow.pl a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem  bip.powiat.glogow.pl

W przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i nagłego zwiększenia rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2 Starostwo Powiatowe w Głogowie będzie pracowało zgodnie
z wytycznymi zawartymi w w/w rozporządzeniu jednak ograniczając bezpośredni dostęp klientów.

Starosta Głogowski

Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów