Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w trybie i na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu Głogowskiego nr VIII/

Na realizację zadań w roku 2023 Rada Powiatu Głogowskiego zabezpieczyła środki w łącznej wysokości 60 tys. zł.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie inwestycji, które realizowane są w granicach administracyjnych Powiatu Głogowskiego. Wnioskodawcami mogą być: osoby fizyczne, wspólnota mieszkaniowa, osoby prawne i przedsiębiorcy.

Pobierz dokumenty:

  1. Ogłoszenie Starosty Głogowskiego [DOCX - 49 KB]
  2. Sprawozdanie z wykonania [DOCX - 18 KB]
  3. Wniosek [DOCX - 26 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów