Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu GN.6845.4.2023, GN.6845.5.2023

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy  na czas oznaczony 10  lat w trybie bezprzetargowym, na dzierżawę nieruchomości w granicach  działek nr 224/2 o pow. 0,3175 ha położonej w obrębie 0011 Krzepów miasta Głogowa i nr : 44/2,  44/3 o łącznej pow. 2,1055 ha położonych w obrębie 0010 Piastów Śląskich miasta Głogowa.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, od dnia 22 lutego 2024 do dnia 14 marca 2024 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.  Sikorskiego 21,  pok. 210 tel. 76 72 82 899, 844.

 

Wykaz GN.6845.4.2023 do pobrania w formacie  [PDF - 243 KB]

Wykaz GN.6845.5.2023 do pobrania w formacie  [PDF - 249 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów