Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Kolejna grupa młodzieży na praktykach w Niemczech

3 kwietnia 2016 r. wyjechała ostatnia w roku szkolnym 2015/2016 grupa uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego i Technikum nr 6 w Głogowie na praktyki zawodowe do Niemiec. Mobilność 15 uczniów kształcących się w zawodach technik elektronik, technik teleinformatyk, technik architektury krajobrazu, technik geodeta i technik leśnik zorganizowana została w ramach projektu pn. „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego”  realizowanego w ramach programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna – kształcenie i szkolenie zawodowe.

 

Uczniowie będą przebywać w Bad Freienwalde do 30.04.2016 r., gdzie odbędą 4 - tygodniowe praktyki zawodowe zarówno w przedsiębiorstwach jak i w placówce kształcenia zawodowego. Podczas zagranicznego pobytu uczniowie odbędą praktyki zawodowe, które przyczynią się do ich rozwoju, będą mieli możliwość poznania jak funkcjonują przedsiębiorstwa w Niemczech, jakie są zasady i kultura pracy. Udział w praktykach zapewni uczniom zdobycie doświadczenia wymaganego na dzisiejszym rynku pracy. Ponadto będą mieli możliwość doskonalenia języka niemieckiego, poznania mentalności i kultury państwa zachodniego. W ramach pobytu przewidziany jest również bogaty program kulturowy, w ramach którego zaplanowano szereg wyjazdów i wycieczek, zwiedzanie ciekawym miejsc pod względem historycznym i kulturalnym.

Uczniowie mają pokryte wszelkie koszty tj.  podróży, zakwaterowania, wyżywienia i zwiedzania. Podczas pobytu będzie prowadzony intensywny kurs język niemieckiego z lektorem, uczniowie otrzymają odzież roboczą wymaganą na danym stanowisku pracy, ponadto zostali objęci ubezpieczeniem i zostanie im wypłacone kieszonkowe. Realizacja wszystkich działań w ramach w/w projektu finansowana jest w 100% ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu praktyki zawodowe odbyła już młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Głogowie oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. Projekt będzie realizowany również w roku szkolnym 2016/2017. W sumie w ramach dwóch edycji praktyki zawodowe poza granicami kraju odbędzie 90 uczniów w/w szkół ponadgimnazjalnych.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów