Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Remont schodów przy wejściu głównym do starostwa

W związku z rozpoczynającym się jutro remontem schodów przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego - dostęp do urzędu dla osób poruszających się na wózkach oraz dla matek prowadzących wózki dziecięce będzie utrudniony. Sytuacja taka trwać może od piątku 19.05 przez około półtora tygodnia. Zdajemy sobie sprawę z niedogodności związanych z remontem – bardzo za nie przepraszamy – jednak nie ma innej szansy na przeprowadzenie niezbędnych prac naprawczych.

 

Zapewniamy, że pracownicy starostwa dołożą wszelkich starań aby maksymalnie ułatwić narażonym na kłopoty osobom dostęp do budynku. Wykonawca rozumiejąc sytuację zobowiązuje się również do wykonania remontu w najkrótszym z możliwych okresie czasu.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów