Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 06.12.2016 r.

 

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 48/2016 Starosty Głogowskiego z dnia  21 listopada   2016 r.   w składzie:

1) Wojciech Borecki –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Joanna Wyrębowska - Parzyńska -  Członek Komisji,

4) Krystian Czarnota – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Finansowo – Budżetowym.

 

Komisja stwierdziła iż wpłynęło 4 (cztery) oferty wymienionych poniżej kandydatów:

( lista według daty wpływu oferty)

 

  1. Pani Justyna Koselarz – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 30.11.2016 r.
  2. Pani Katarzyna Piątek – zam. w Jerzmanowej – oferta wpłynęła 30.11.2016 r.
  3. Pani Monika Marek - Czerniawska – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 02.12. 2016 r.
  4. Pani Julita Pielech – Rutkiewicz – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 02.12.2016 r.

 

 

                                                                                                                                                                                

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

Pani Justyna Koselarz – zam. w Głogowie

Pani  Katarzyna Piątek – zam. w Jerzmanowej

Pani  Julita Pielech – Rutkiewicz – zam. w Głogowie

 

 

Drugi etap naboru na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Finansowo – Budżetowym  odbędzie się 13 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali 101 budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie

 

 

 

                                                                                               Starosta Głogowski

 

                                                                                              Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów