Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

Komisja Rekrutacyjna  powołana Zarządzeniem Nr 2/2017 Starosty Głogowskiego z dnia 2 stycznia  2017 r.   w składzie:

  1. Wojciech Borecki– Przewodniczący Komisji,
  2. Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,
  3. Katarzyna Koriat - Łysakowska– Członek Komisji,
  4. Krystian Czarnota – Członek Komisji, - nieobecny
  5. Dorota Suszyńska – Członek Komisji, pełniący obowiązki Sekretarza Komisji.

 

Liczba nadesłanych ofert : 3, w tym 3 oferty zostały zakwalifikowane do dalszego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej

Pan/i  Joanna Witczak  zam. w Jerzmanowej,

Pan/i Magdalena Miłoszewska  zam. w Głogowie,

Pan/i Magdalena Skórska zam. w Głogowie.

W dniu 24 stycznia 2017 r.  kandydatka Pani Magdalena Miłoszowska złożyła pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w niniejszym naborze.

 

 

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pan/ i Magdalena Skórska zamieszkała w Głogowie

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej, posiada wymagane  w ogłoszeniu wykształcenie wyższe oraz wymagany staż pracy, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                  Jarosław Dudkowiak                                                     

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów