Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 26.01.2022r.]


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 07 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali 225  Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.
 4. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie w 2016 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji i dokonania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Głogowskiego za 2016 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Głogowskiego oraz efektów pracy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie za 2016 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Głogowskiego za 2016 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Głogowskiego
  w 2016 roku.
 9. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

 

 

 

          Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

     Ryszard Rokaszewicz  

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów