Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

XLII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Głogowskiego
  za I półrocze 2018 r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2018 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Głogowskiego w 2018 r.
 7. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Głogowskiego za I półrocze
  2018 r.
 8. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
 9. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

Ryszard Rokaszewicz

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów