Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Legnicy, została zwołana I sesja Rady Powiatu Głogowskiego. Sesja odbędzie się w dniu

22 listopada 2018 r. (czwartek) o  godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego.
 5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Głogowskiego.
 6. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów