Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na II sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Głogowskiego.
 5. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
  i Ekologii Rady Powiatu Głogowskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Głogowskiego.
 7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Głogowskiego.
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Głogowskiego.
 9. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Powiatu Głogowskiego.

PRZERWA

 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Głogowskiego.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Głogowskiego.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Głogowskiego.
 4. Zamknięcie sesji.

 

 

 

          Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

                                                                                                              Marek Groffik

 

 

 

 

 

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów