Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 15 lutego 2019 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 7/2019 Starosty Głogowskiego z dnia  30 stycznia  2019 r.   w składzie:

1) Bartosz Ławrowski –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Katarzyna Koriat – Łysakowska -  Członek Komisji,

4) Bartłomiej Adamczak – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

 

Komisja stwierdziła iż wpłynęła 1 (jedna) oferta wymienionego poniżej kandydata:

( lista według daty wpływu oferty)

  1. Pani Anna Olecha – zam. w Głogowie     

 

                                                                                                                                                                                

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

 

-

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Starosta Głogowski

 

 

                                                                                               Jarosław Dudkowiak

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów