Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 11 czerwca 2019 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 25/2019 Starosty Głogowskiego  z dnia  22 maja 2019 r.   w składzie:

1) Bartosz Ławrowski –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Agnieszka Koperek -  Członek Komisji,

4) Jeremi Hołownia – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

Komisja w składzie wyżej wymienionym stwierdziła, iż wpłynęły 4 oferty, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

 Komisja stwierdziła iż wpłynęły 4 (cztery) oferty wymienionych poniżej kandydatów uszeregowanych według daty wpływu oferty:

  1. Pani Marika Lesiuk – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 03.06.2019 r.
  2. Pani Wioletta Pokrzywka – Sajkowska zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 04.06.2019 r.
  3. Pani Anna Olecha zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 04.06.2019 r.
  4. Pani Zuzanna Tryler zam. w Radwanicach – oferta wpłynęła 07.06.2019 r.

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni powyżej kandydaci :

     Drugi etap naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej odbędzie się 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali 101 budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

Starosta Głogowski

Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów