Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące wymierzania kar pieniężnych za niezgłoszenie w terminie 30 dni nabycia lub zbycia pojazdu oraz za niezarejestrowanie w tym terminie pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

Powyższa zmiana przepisów spowodowała w ostatnim czasie znaczny wzrost liczby interesantów Wydziału Komunikacji. W związku z tym informujemy, że w celu załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji należy pobrać bilet z automatu biletowego. Jeden bilet uprawnia do załatwienia jednej sprawy.

Informujemy również, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 24.12.2019r. przepisy dotyczące wymierzania kar pieniężnych nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie nowych przepisów. Oznacza to, że ewentualnym karom będą podlegały osoby, które po 31.12.2019r. nabyły lub zbyły pojazdy i nie zawiadomiły o tym starosty w terminie 30 dni oraz osoby, które sprowadziły pojazdy z Unii Europejskiej po 31.12.2019r. i nie zarejestrowały ich w terminie 30 dni od daty sprowadzenia.

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów