Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Informacja o wykazie

Informacja o wywieszeniu wykazu

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie www.powiat.glogow.pl został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Głogowskiego przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym, na dzierżawę części nieruchomości w granicach działki nr 63/3 o pow. 0,2214 ha położonej w obrębie 0004 Chrobry m. Głogowa.  Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, od dnia 28.06.2021 r. do dnia 18.07.2021  r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.  Sikorskiego 21,  pok. 210 tel. 76/7282899.

Załączniki:

Wykaz - czytaj więcej [PDF - 610 KB]

Informacja o wykazie - czytaj więcej [PDF - 127 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów