Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Informacja o udzielonych dotacjach celowych z budżetu Powiatu Głogowskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku.

Informacja o udzielonych dotacjach celowych z budżetu Powiatu Głogowskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku.

Uchwałą Nr XXVI/172/2021 z dnia 29.03.2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 10 czerwca 2019 r., w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zmienionej Uchwałą Nr XIII/97/2019 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 26 listopada 2019 r. ustalono zasady udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W roku 2021 z dofinansowania skorzystały 4 podmioty w łącznej kwocie 48.278,40 zł. Dotacji celowych udzielono na następujące  zadania:

 

Lp.

DOTOWANY

NAZWA ZADANIA

NR UMOWY/Z DNIA

KWOTA DOFINANSOWANIA

1

Polski Związek Wędkarski

Okręg w Legnicy

Ul. Żwirki i Wigury 5

59-220 Legnica

Dofinansowanie zakupu łodzi z wyposażeniem do patrolowania rzeki Odry i zatok odrzańskich jako doposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Głogowskiego w celu ochrony bioróżności                        i ichtiofauny akwenów wodnych użytkowanych                   i administrowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy

OŚ.3153.4.2021

z dnia 29.04.2021 r.

4 000 zł

2

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przylesie” w Kulowie

67-240 Kotla

„Tereny zieleni” Etap II realizowane w ramach Programu „Żyj w przyjaźni z naturą”

OŚ.3153.6.2021

z dnia 09.07.2021 r.

aneks z dnia 29.10.2021 r.

6 000 zł

3

Gmina Kotla

Ul. Głogowska 93

67-240 Kotla

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotli

OŚ.3153.7.2021

z dnia 24.06.2021 r.

30 000,00 zł

4

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Miłosierdzia Bożego

ul. Królowej Jadwigi 1

 67-200 Głogów

Utrzymanie terenu zielonego przy Parafii                       pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie

OŚ.3153.11.2021 z dnia 06.09.2021 r.

8 278,40 zł

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów