Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

syreny-2023-powst-war

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego

1 sierpnia o godz. 17.00 ma terenie Powiatu Głogowskiego dla upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Starosta Głogowski Pan Jarosław Dudkowiak serdecznie zachęca, aby w symboliczny sposób uczcić pamięć patriotycznego zrywu mieszkańców Warszawy w walce z niemieckim najeźdźcą.

Gdy zawyją syreny, zatrzymajmy się i uczcijmy chwilą ciszy tych, którzy walczyli za naszą wolność.

Powstanie Warszawskie było największą bitwą, stoczoną podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi. Pochłonęło bardzo dużą liczbę ofiar. W trakcie trwających walk zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Ogromne były straty ludności cywilnej – ok. 180 tys. zabitych, a pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono. W czasie walk i po ich zakończeniu zniszczeniu uległo ok. 60% infrastruktury miasta.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów