KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

WYKAZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU 22-25.02

 

 

Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii wraz z Komisją Samorządową i Bezpieczeństwa Publicznego

22 lutego 2016r. (poniedziałek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 225

 

Tematyka posiedzenia

 1. Informacja nt. działalności Powiatowego Zespołu Doradców DODR;
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
 3. Opiniowanie materiałów ujętych w porządku XII sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego za 2015 rok.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii.
 6. Sprawy różne.

 

 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

23 lutego 2016r. (wtorek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

 

Tematyka posiedzenia

 1. Opiniowanie materiałów ujętych w porządku XII sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

 

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

24 lutego 2016r. (środa) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

Tematyka posiedzenia

 1. Analiza oferty edukacyjnej szkół Powiatu Głogowskiego na rok szkolny 2016/2017.
 2. Opiniowanie materiałów ujętych w porządku XII sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy różne.

 

 

 

Komisja Budżetowo - Gospodarcza

24 lutego 2016r. (środa) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 225

 

Tematyka posiedzenia

 1. Opiniowanie materiałów ujętych w porządku XII sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

 

Komisja Statutowa

25 lutego 2016r. (czwartek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

 

Tematyka posiedzenia

 1. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu Powiatu Głogowskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów