Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

27.12.2019r. Ogłoszenie wyników [PDF - 228 KB]

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: "Prowadzenia mieszkania chronionego dla osób usamodzielnionych z terenu Powiatu Głogowskiego"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formacie PDF [PDF - 2.19 MB]

Oferta w formacie PDF [PDF - 1.08 MB]

Umowa w formacie PDF [PDF - 2.95 MB]

Sprawozdanie w formacie PDF [PDF - 914 KB]

Ogłoszenie naboru kandydatów w formacie PDF [PDF - 851 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów