Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie www.powiat.glogow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym, na dzierżawę nieruchomości w granicach działki nr 223/2 o pow. 0,2354 ha położonej w obrębie 0011 Krzepów m.Głogowa.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, od dnia 10.10.2019 r. do dnia 31.10.2019  r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, pok. 212 tel. 76/72 82 840, 844.

                                          Starosta Głogowski

                                             Jarosław Dudkowiak

 

Wykaz w formacie PDF [PDF - 204 KB]

Informacja o wywieszeniu wykazu [PDF - 121 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów